Κάστρο Εμπεσού

Τα ερείπια του Κάστρου του Εμπεσού βρίσκονται στην κορυφή του καταπράσινου κωνοειδούς λόφου που με ύψος γύρω στα 300 μ. δεσπόζει στη νότια πλευρά του χωριού, στα ριζά του όρους της Καλάνας.

Στο κάστρο σώζονται λίγα ερείπια από μεσαιωνικές οχυρώσεις που δεν έχουν χρονολογηθεί. Η τειχοδομία δεν είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και δεν εντοπίζονται αξιόλογα κτίσματα στο εσωτερικό. Έξω από τα τείχη του, εκτείνεται ένα αρκετά μεγάλο πλάτωμα στο οποίο διακρίνονται ίχνη διαφόρων κτισμάτων. Από εκεί, είναι εύκολο να ελέγχονται τα στενά Καλάνας ? Μητσελίου, στενά που είναι πέρασμα από Ευρυτανία προς Αιτωλοακαρνανία καθώς και όλη η κοιλάδα του Ινάχου από Πατιόπουλο ως Χαλκιόπουλο.

Στην περιοχή υπάρχουν και αρχαία ευρήματα που δείχνουν ότι το σημείο είχε οχυρωθεί από την αρχαιότητα.