Χρονοδιάγραμμα Εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Χρονοδιάγραμμα εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων για το 2017