Ισόγειο-Γραφεία

Άποψη του εσωτερικού κοινόχρηστου χώρου καθώς και των γραφείων του διευθυντή και των εκπαιδευτικών