Χώρος εκδηλώσεων

Άποψη του χώρου εκδηλώσεων Γυμνασίου – Λυκείου Εμπεσού.