Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου διαθέτει 10 ενεργούς σταθμούς εργασίας. Στο εργαστήριο έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu.