Γυμναστήριο

Το σχολείο διαθέτει κλειστό Γυμναστήριο το οποίο λειτουργεί σε κτήριο παράπλευρο του κεντρικού. Το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται και από το Γυμνάσιο Εμπεσού.