Ημερήσια εκδρομή στην Πάτρα

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας στην πόλη της Πάτρας. Τα παιδιά συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Χριστοδούλου Νικόλαος (αρχηγός), Κούρτης Χαράλαμπος, Ταρναράς Ανδρέας και Τόλη Θεοδώρα.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας καθώς και στο οινοποιείο της εταιρείας Αχάια Κλάους. Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των επισκέψεων αυτών παρουσιάζονται παρακάτω.


Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών


Οινοποιείο Αχάια Κλάους