Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών-2017

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους μπορείτε να δείτε:

την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου 

 οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ

καθώς και έναν οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης στην ιστοσελίδα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. (Προσοχή! Οι οδηγίες αυτές αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά!)