Ερευνητικές Εργασίες 2016-2017

Για το σχολικό έτος 2016 – 2017 στο σχολείο μας πραγματοποιούνται οι  παρακάτω Ερευνητικές Εργασίες: Α’ Τάξη Τμήμα Α1: Πόσο είσαι στη μόδα; (υπεύθυνη εκπαιδευτικός – Τόλη Θεοδώρα ) Τμήμα Α2: Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και τα σύγχρονα προβλήματα τους (υπεύθυνος εκπαιδευτικός – Κοντοπάνος Αναστάσιος ) Β’ Τάξη Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ …

Ερευνητική Εργασία Β Τάξης 2016-17

?Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ  (παραγωγή πολυμέσου)? Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν οι μαθητές αλήθειες και γνώσεις σχετικά με τις κάτωθι κατηγορίες ουρανίων σωμάτων εγγύς και βαθέως ουρανού : Α. Αστέρες Β. Πλανήτες Γ. Δορυφόροι Δ. Συντρίμματα Ε. Ψευδοπλανήτες

Ερευνητική Εργασία Α2 2016-17

Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και τα σύγχρονα προβλήματα τους Σε αυτή την ερευνητική εργασία: Ερευνούμε και μαθαίνουμε την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (πώς και πού γίνονταν, ποιοι συμμετείχαν κ.τ.λ.) και πώς γίνονται σήμερα. Συγκρίνουμε τους αρχαίους με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές και συγκρίνουμε τις δύο …

Ερευνητική Εργασία Α1 2016-17

Πόσο είσαι στη μόδα; Τι είναι μόδα και ποιοι παράγοντες τη δημιούργησαν; Πώς εξελίχθηκε η μόδα στο πέρασμα των χρόνων και ποιους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζει; Σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα ακολουθούν τη μόδα; Η μόδα είναι ίδια παντού; Σε ποιο βαθμό οι …