Σύντομο Ιστορικό

Το Λύκειο Εμπεσού ιδρύθηκε το 1983 ως παράρτημα του Λυκείου Αμφιλοχίας. Το 1987 μεταστεγάστηκε στο σημερινό κτίριο στο οποίο και συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Εμπεσού. Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Εμπεσού είναι ο κος Παππάς Βάιος. Στο κτίριο αυτό (Σπίτι Παπακαραπάνου) στεγάστηκαν τα γραφεία και μερικές τάξεις του Γυμνασίου Εμπεσού το …