Μαθητικό Περιοδικό

Ζούμε σε εποχή που ο άνθρωπος κατακλύζεται από πληθώρα πληροφοριών (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Διαδίκτυο, Τύπος κλπ). Η πληροφορία πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του ατόμου. Σε παλιότερες εποχές ήταν δύσκολη η διάδοση  των πληροφοριών, γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογική υποδομή που θα βοηθούσε σ΄ αυτό. Σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας έχει …

6ο Ψηφιακό Φεστιβάλ

Ζούμε σε εποχή που ο άνθρωπος κατακλύζεται από πληθώρα πληροφοριών (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,  Διαδίκτυο, Τύπος κλπ). Η πληροφορία πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του ατόμου. Σε παλιότερες εποχές ήταν δύσκολη η διάδοση  των πληροφοριών, γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογική υποδομή, που θα βοηθούσε σ΄ αυτό. Σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας …