Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Στον πρώτο όροφο του σχολείου μας, λειτουργεί το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών που είναι εξοπλισμένο με πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό απαραίτητο για την πραγματοποίηση  των εργαστηριακών ασκήσεων και των πειραμάτων της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας. Το εργαστήριό μας διαθέτει προπλάσματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης …

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη Λυκείου-Γυμνασίου Εμπεσού ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2002 στα πλαίσια του έργου «Σχολικές Βιβλιοθήκες περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», μετά από εισήγηση του τότε Διευθυντή του Λυκείου Εμπεσού κ. Παππά Κοσμά και του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δανειστικές ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών τόσο του Λυκείου όσο και …

Γυμναστήριο

Το σχολείο διαθέτει κλειστό Γυμναστήριο το οποίο λειτουργεί σε κτήριο παράπλευρο του κεντρικού. Το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται και από το Γυμνάσιο Εμπεσού.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου διαθέτει 10 ενεργούς σταθμούς εργασίας. Στο εργαστήριο έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu.

Αίθουσες

Το σχολείο διαθέτει πέντε αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου  

Σύντομο Ιστορικό

Το Λύκειο Εμπεσού ιδρύθηκε το 1983 ως παράρτημα του Λυκείου Αμφιλοχίας. Το 1987 μεταστεγάστηκε στο σημερινό κτίριο στο οποίο και συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Εμπεσού. Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Εμπεσού είναι ο κος Παππάς Βάιος. Στο κτίριο αυτό (Σπίτι Παπακαραπάνου) στεγάστηκαν τα γραφεία και μερικές τάξεις του Γυμνασίου Εμπεσού το …