Μαθητικό Περιοδικό

Ζούμε σε εποχή που ο άνθρωπος κατακλύζεται από πληθώρα πληροφοριών (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Διαδίκτυο, Τύπος κλπ). Η πληροφορία πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του ατόμου. Σε παλιότερες εποχές ήταν δύσκολη η διάδοση  των πληροφοριών, γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογική υποδομή που θα βοηθούσε σ΄ αυτό. Σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στη διάδοση πληροφοριών, αλλά είναι δύσκολη η αξιολόγησή τους. Εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει η Παιδεία, η Μόρφωση, το Σχολείο.

               Στα πλαίσια των προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων αποφασίσαμε στο σχολείο μας (Γυμνάσιο ? Λύκειο  Εμπεσού) να ασχοληθούμε με την έκδοση ενός περιοδικού, ποικίλης θεματολογίας. Ο σκοπός της έκδοσης του περιοδικού είναι να αποκτήσουν  τα παιδιά μια ιδέα σχετικά με το πώς δημιουργείται και διαμορφώνεται ένα έντυπο. Δε θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά δημοσιογράφους, αλλά δουλεύοντας πάνω σε απλά θέματα της καθημερινότητας  να γνωρίσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν κατά τη διαμόρφωση και έκδοση ενός εντύπου. To  έντυπο αυτό θα τυπωθεί, θα το πάρουν στα χέρια τους και θα νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας από την εργασία τους. Το σχολείο πέρα από χώρος  διδασκαλίας είναι και χώρος δημιουργίας  και ενασχόλησης των μαθητών με πρωτότυπες δράσεις και δραστηριότητες.  Ίσως αυτό να είναι μελλοντικά ένα κίνητρο για κάποια παιδιά να αξιοποιήσουν ταλέντα και ιδιαίτερες κλίσεις. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα στο σχολείο μας  οι μαθητές να ασχοληθούν και με άλλες τέτοιες δραστηριότητες, που αγγίζουν με ιδιαίτερο τρόπο τον ψυχισμό των παιδιών.         

Το περιοδικό θα το βρείτε εδώ σε μορφή pdf. 

Το περιοδικό σε προεπισκόπηση

Υπεύθυνοι Καθηγητές  :

  •  Θεοδωροπούλου Καλλινίκη , ΠΕ 02
  • Παπανικολάου Κωνσταντίνα, ΠΕ 02
  • Παππάς Βάιος, ΠΕ 01
  • Σπαής Γεώργιος, ΠΕ 20
  • Σαλτός Ευάγγελος, ΠΕ 02
  • Χριστοδούλου Νικόλαος, ΠΕ 03

Οι φιλολόγοι καθηγήτριες  Θεοδωροπούλου  Καλλινίκη  του Γυμνασίου Εμπεσού και Παπανικολάου Κωνσταντίνα του Λυκείου Εμπεσού, σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της εργασίας και  μαθητές που με ζήλο δούλεψαν για το περιοδικό.