Προκήρυξη για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

… Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής …

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.